Lịch cúp điện dự kiến ở Bà Rịa-Vũng Tàu tuần này từ thứ 2 (25/10) đến Chủ nhật (31/10)

Theo lịch cúp điện Bà Rịa Vũng Tàu mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Bà Rịa Vũng Tàu tuần này chi tiết:

Ảnh minh họa

 • Điện lực Đất Đỏ
 • Điện lực Đất Đỏ 31/10/2021 07:30:00 11:30:00 Ấp Tân Hội Xã Phước Hội; Ấp Láng Dài, Thanh An Xã Láng Dài; Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện
 • Điện lực Đất Đỏ 31/10/2021 13:30:00 16:30:00 Ấp An Điền, An Hải, An Bình Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ; Ấp Láng Dài, Thanh An Xã Láng Dài; Huyện Đất Đỏ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

Điện lực Xuyên Mộc

 • Điện lực Xuyên Mộc 31/10/2021 08:00:00 16:00:00 Tồ 1, ấp 6, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 31/10/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Phú Sơn, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 31/10/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc và một phần ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 31/10/2021 08:00:00 16:00:00 Ấp Phú Sơn, ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 31/10/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần TT Phước Bửu; xã Bông Trang; một phần xã Bưng Riềng, một phần xã Xuyên Mộc Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 31/10/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần TT Phước Bửu; Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp
 • Điện lực Xuyên Mộc 25/10/2021 07:21:00 09:21:00 SCADA SCADA

Điện lực thị xã Phú Mỹ

 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 07:30:00 16:30:00 KCN MXA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 30/10/2021 11:00:00 16:30:00 1 phần xã Châu Pha Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 07:30:00 16:30:00 KCN MXA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 07:30:00 17:00:00 Xã Tóc Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 07:30:00 16:30:00 KCN MXA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 07:30:00 17:00:00 ấp 3 Xã Tóc Tiên Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 30/10/2021 11:00:00 16:30:00 1 phần xã Châu Pha Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 07:30:00 16:30:00 KCN MXA Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 31/10/2021 08:00:00 16:30:00 1 phần xã Sông Xoài Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
 • Điện lực thị xã Phú Mỹ 30/10/2021 11:30:00 17:00:00 Xã Sông Xoài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *